Het woord communiceren sec ontbeert een concrete betekenis, in de zin dat het nergens naar verwijst. Zoals in de zin: ‘We gaan communiceren’. Communiceren is niets. Het bestaat. Ze moet het hebben van een betekenis binnen een context. De context kleurt de betekenis en daarmee de betekenisdragers.

Uit: Wat communiceren betekent, Frank van Regtvoort EN LUC RUIJTERS, 2019

Als wij communicatiewerk voor je organisatie doen, op strategisch of operationeel niveau levert dat een bijdrage aan de kernactiviteiten van jouw organisatie. Niet meer of minder. Samen maken we de betekenisdragers van jouw organisatie.

Elke nieuwe klant krijgt van ons het boek van Frank Regtvoort: Wat communiceren betekent (eerste druk, februari 2019). En uiteraard ons beruchte rode notitieboekje, voor de verhalen die komen.

De gelukkige organisatie >