MiniMono-frame-01.jpg

Het doel van een ons bedrijf en ons merk Minimono is om stadscentra, pleinen, wijken en parken opnieuw aantrekkelijk te maken, dat doen we ondermeer met het plaatsen van kiosken en paviljoens. Onze voornaamste drijfveer: Het creëren van een gelukkige stad. Dat doen we door plekken optimaal in te richten samen met de omgeving, de inwoners, overheid en /of bedrijven en zo nieuwe ontmoetingsplaatsen te creëren.

‘Intricate mingling of different uses of places is not a form of chaos, it is what we are’, volgens de beroemde stadsplanner Jane Jacobs in 1961.

Een van de ingrediënten voor ‘place making’ (het maken van fijne stadse plekken) is functiemenging, het is bijna een magisch woord. Functiemenging is niet nieuw, maar we zijn het kwijtgeraakt in de ordelijkheid van de moderniteit. Deze Melting Pot zorgt als het ware voor levendiger plekken in de stad, voor een veiliger omgeving, en meer sociaal toezicht en duurzamer ruimtegebruik. We gebruiken veelal een mix van cultuur, sport, groen en gezonde versnapering.

Onze kiosken en paviljoens zijn als het ware de materialisatie van een omvattender concept. Ze bieden kansen voor inwoners, voor local heroes, gemeenten, festivals en de grotere varianten kunnen zelfs ingezet worden als verblijfspaviljoen of klein (vakantie)huisje.

Wilt u meer weten? Bezoek dan de speciale site van Minimono: http://www.minimono.nl

De Minimono op het Haagse Lange Voorhout als museumwinkeltje voor Beelden aan Zee (2016)
Zomer 2019 staat de Upsta er als werkatelier voor de kunstenaars van CitySenses en StrandLab.
Promotiefilm Minimono met producent Marcel Kolder

De vernieuwing (kanteling) in het denken van Minimono en Draoidh zit in antwoorden die ontstaan op de vraag ‘waar kom je op uit als je alle voordelen wilt vergroten en alle nadelen wilt elimineren?’ en dan kom je uit op zo’n duurzame, flexibele, functionele en positieve ontwikkeling als die van de Minimono. Die ons de uitnodiging biedt als kleinste urbane object talloze toepassingen te gaan zien.

Paul Jansen, cognitiewetenschapper