De vrije kamer betekent ook loslaten
De tijd dat de overheid bepaalde wat de ander zou moeten doen ligt ver achter ons. De overheid is één van de spelers geworden op een veld waarop velen actief zijn. En waarin anderen ook de regie nemen. Hoe ga je om met deze nieuwe verbindingen? Hoe laat je oude systemen los? Hoe kom je in open contact met de partners in het veld? Hoe slagen we erin om gezamenlijk probleemstellingen of uitdagingen te formuleren? Hoe leren we elkaars taal kennen, begrijpen we wat de ander werkelijk bedoelt? Hoe ga je om met de eigen rol en je eigen organisatie, daar waar je in partnership wellicht meer bewegingsruimte nodig hebt? Hoe vinden we nieuwe oplossingen voor de uitdagingen in stad en regio?
Elke organisatie heeft ‘blinde vlekken’. Dit zijn vaak kansen voor hernieuwde samenwerking. De vindtocht naar deze kansen is essentieel voor de start van veranderingen die nodig zijn in ons gezamenlijk handelen, in onze samenleving en in het bedrijfsleven. De vrije kamer is een fysieke en virtuele ruimte om dit te onderzoeken.

De Vrije Kamer biedt ruimte aan mensen met een goed idee dat het belang van een individu of een kleine groep overstijgt. De nadruk ligt op wat individuele mensen tot stand kunnen brengen. We geven ruimte aan spontaniteit, ontroesting, nieuwe verbinding en de inspiratie en aspiratie van personen.
De Vrije Kamer maakt verlangens, plezier en gedachten vrij. We willen werken vanuit vertrouwen en van daaruit samen dingen tot stand brengen. Iedereen die hier aan wil bijdragen is van harte welkom. Wie in de Vrije Kamer komt, vertegenwoordigt geen organisatie of structuur, maar handelt vanuit zijn persoonlijke kracht, zonder last of ruggespraak. Wat we delen, delen we ruimhartig. Wat je bijdraagt in de Vrije Kamer is van iedereen.
De Vrije Kamer is in de eerste plaats een ruimte in waar we fysiek samenwerking organiseren. Door met regelmaat een inloopbijeenkomst te houden volgens het principe van de ‘open space’.

Op de website www.devrijekamer.nl vind je een uitwerking van een succesvolle kamer en de maatschappelijke partners.