Al in 2004 gaven we advies en workshops over ethiek bij organisaties en klare taal in beleid (advertentie in diverse magazines en kranten). Ethisch handelen zit bij ons in de genen. Leuk om deze advertentie uit 2004 nog eens terug te zien.

De tekst:

Margritte is een kunstenaar die snel tot de verbeelding spreekt. Een van zijn werken is een schilderij van een pijp. Onderop schreef hij: ‘Ceci n’est pas une pipe’.

Zo is het nu ook met deze antieke étouffoir, een pot waarin met turf of kolen legt om te doven. Velen denken bij het woord doofpot niet meer aan de oorspronkelijke betekenis. Er worden heel wat andere zaken in de doofpot gestopt. Over zaken dekselen en verhullen. Over kartelvorming en vriendjespolitiek.

Er is een sterke tegenbeweging gaande. De burger wenst geen rookgordijn of mantel der liefde meer. Men wil boter bij de vis. Openheid en helderheid. Klare taal dus.

De expertise van Draoidh heeft zich in de afgelopen 10 jaar geconcentreerd rodom de volgende uitdagende thema’s: Klare taal bij complexe processen, waarde(n)vol werken, en kanteldenken bij overheden.

Onder de doofpot staat zelfs nog onze toenmalige missie. Die is onveranderd gebleven alhoewel er wel een strofe is bijgekomen, en dat is dat we streven naar gelukkige organisaties, maar toch: ‘Het is onze missie organisaties op een kritische wijze te ondersteunen op het terrein van identiteit en communicatie(werk) en hen te begeleiden bij schaalsprongen en verschuivingen in denkpatronen.’