De discrepantie tussen wat de client belangrijk vindt en wat de zorgverlener aanbiedt leidt veelal tot ontevreden cliënten maar zeker ook tot ontevreden medewerkers. En dat is verspilling van goedbedoelde energie.

Handelen vanuit cliëntenperspectief levert een werksfeer waarin medewerkers en cliënten op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor elkaar, een andere invulling geven aan de zorg. Zodat het plezier in de werkrelatie en het werk terugkomt. De filosofie achter de zorg-kantelsessies is dat zorgverleners en instellingen op een nieuwe wijze leren nadenken over zorgaanbod en behoeften. Met als belangrijkste voorwaarde, dat de cliënt altijd in de regie is. En dat vereist creatief en innovatief denken. En wordt hoofd en hart weer met elkaar verbonden. De aanpak is als volgt: 

Stof tot nadenken. Coaches geven de aanzet en inzichten in het ‘kanteldenken’. De deelnemers worden ambassadeurs en gaan in uitdagende spelvormen aan de slag.

Zorg leren Kantelen. Veranderen draait om bewustzijn en realiseren van nieuw gedrag. In deze workshop gaat u met elkaar aan het werk. Ken jezelf en ken de zorgvrager. Het geheel is gegoten in een train de trainer-programma.

Kantelpunt. Twee maanden later wordt in een terugkom-middag geëvalueerd, van elkaar geleerd, ‘best practices’ gedeeld en een verder stappenplan uitgezet.

Terug naar workshops >