Bij het vertellen in een kleine kring van een boeiend verhaal ontstaat een onderlinge verbondenheid tussen de luisteraars.

Verhalen zijn basis voor communicatie en gedrag. Met een goed verhaal kunnen bruggen worden geslagen tussen de organisatie en de wereld. Door daarbij belangrijke organisatiewaarden en de waarden van je ‘doelgroep’ te matchen kun je gedrag en symboliek zo afstemmen dat er naast ‘likability’ ook ‘unity’ ontstaat tussen jouw organisatie en je klanten. In eendracht bouw je dan samen aan je dienst of product, schep je samen nieuwe producten met je proconsumers. Een krachtige band.

De bekende Guru Sinek heeft het over de WHY van jouw organisatie. Waarom doe je de dingen die je doet. Wat is het grote (of juist kleine) verhaal erachter. Heb je dat gevonden, dan kun je dit inzetten in jouw organisatieverhaal, communicatie en marketing. Dit noemen we purpose marketing, onze expertise.

We zien drie dimensies. De relationele, de emotionele en de inhoudelijke dimensie.

Inhoudelijke dimensie. Een verhaal geeft een inhoudelijk fundament aan de organisatie. Wat doe je nog meer naast je standaard dienstverlening? Waarom bestaat jouw organisatie eigenlijk? Die vindtocht, samen met je medewerkers, klanten, leveranciers en andere ‘aandeelhouders’ van je bedrijf is prachtig en voor lange tijd houdbaar.

Emotionele dimensie. Aan de eigen medewerkers bieden organisatieverhalen herkenning, identificatie en betekenis. Deze dimensie vult het het emotionele inleven in organisaties en haar medewerkers. De medewerkers zijn wat ons betreft het belangrijkste onderdeel van het verhaal. En daarmee biedt het ankerpunten voor de eigen identiteit.

Relationele dimensie. Het verhaal verbindt verleden, heden en de toekomst van de organisatie met de dynamiek van de omgeving. Je identificeert je met elkaar. Dat ziende, nodigt de organisatie mensen uit die zich verbonden/aangetrokken voelen, om te participeren, te adviseren over producten of diensten (of weg te blijven). Door het verhaal positioneert de organisatie zichzelf nadrukkelijk naar anderen.

Mogen we jullie verhaal ophalen?

In een gelukkige organisatie is iedereen verbonden door één of meerdere verhalen. Deze verhalen passen bij de richting waar de medewerkers en de organisatie zich naar toe bewegen.

Marcel Kolder